אתר kosherworld.co.il (להלן האתר) הוא אתר בבעלות פרטית. הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעידה על הסכמתכם לכל התנאים כמפורט להלן ובמלואן.

זכויות יוצרים

כל התכנים והמדיה בדפי האינטרנט באתר kosherworld.co.il מוגנים בזכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות לבעלי האתר בלבד. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של התכנים במלואם או בחלקם, בכל צורה שהיא, מבלי לקבל מבעלי האתר הרשאה מראש ובכתב הנם אסורים. כפועל יוצא מכך, אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, למטרות עסקיות שמטרתם רווח.

אחריות

התכנים הכתובים באתר מטרתם לסייע לגולש לקבל מידע אך אינו מהווה תחליף בשום צורה לייעוץ מקצועי או למידע רשמי/מבוסס על נתונים רשמיים או מהימנים. אין האתר יישא באחריות לכל נזק אישי או ציבורי כתוצאה משימוש במידע המוצג בו.

קישורים באתר

האתר מכיל קישורים יוצאים לספקי מוצרים ושירותים שונים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין הגולש לבין מפרסם התכנים ואין האתר צד בכל עסקה שהיא או מחלוקת כספית. לחיצה על קישור המובילה לאתר אחר, מסירה מן האתר kosherworld.co.il  כל אחריות שהיא לגבי הגלישה באתר האחר.

תקלות

אין האתר יישא באחריות לכל תקלה טכנית או אחרת, זמנית או קבועה, בשירותי האתר או בזמינותו. חשוב לציין כי אנו מבצעים עבודות תחזוקה ועריכה לאתר.

תוכן פרסומי

האתר מכיל פרסומים הנשלחים על ידי צדדים שלישיים. אין האתר אחראי לכל פרסום המופיע בו. למען הסר ספק, האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא להפרה של זכות קניין רוחני כלשהי, לרבות סימני מסחר, סודות מסחר, שמות מתחם וכתובות דואר אלקטרוני על ידי צדדים שלישיים.

שימוש הוגן

כל שימוש בתכני האתר לרבות גלישה, העתקה, שליחת קישורים תיעשה אך ורק למטרות שלא לכוונת הפקת רווח מסחרי וללא פגיעה מכוונת ביוצר התוכן המקורי.

סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר ירושלים. הדין שיחול הנו הדין הישראלי.

לבירור ושאלות על תנאי השימוש המלאים אנא פנו דרך טופס צור קשר